Terugblik Think & Drink ‘Arbeidskrapte of krap bij kas?’

Geplaatst op:
juli 11, 2023
 | 

UWV, Den Haag Werkt en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden verzorgden samen met MKB Den Haag de MKB Think & Drink ‘Arbeidskrapte of krap bij kas?’ op 9 mei jl. Al deze partijen zijn er om werkgevers en ondernemers te ondersteunen en werken steeds meer samen om dat nog beter te doen. Tijdens de bijeenkomst werd hier verder over doorgepraat qua wensen en behoeften. Zo werd duidelijk wat de verschillende partijen voor ondernemers kunnen betekenen: adviseren en concreet maken van hulp bij personeelstekort en bij krimp (werknemers van werk naar werk). Ook werden cijfers, informatie, voorbeelden en ervaringen gedeeld over de personele vraagstukken van de huidige arbeidsmarkt.

Hieronder een kort overzicht met links naar informatie die werd gedeeld.

Arbeidsmarktinformatie

Cijfers en trends in de regio en daarbuiten vind u op werk.nl/arbeidsmarktinformatie. Onder arbeidsmarktregio kan je de specifieke ontwikkelingen vinden in Haaglanden: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie

34 oplossingen voor personeelstekort

Wat kan je doen om het personeelstekort aan te pakken? UWV formuleert 3 strategieën: nieuw talent aantrekken, werk anders organiseren, binden en boeien. In het rapport vind je een nadere uitwerking van de strategieën: https://inspiratie.uwv.nl/werkgeverschap/oplossingen-voor-personeelstekorten

Leerwerktrajecten zijn een beproefde manier om nieuw talent aan te trekken. Met het Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie (BIA) helpt UWV u om het werk anders te organiseren. Ook dat kan een oplossing zijn.

Dennis: overzicht van regelingen en subsidies

Dennis is een digitale toolbox waarin u alle regelingen, voorzieningen en ondersteuning vindt. UWV en Den Haag Werkt kunnen je helpen wegwijs te worden en te kijken wat voor jou het beste werkt. Neem vooral ook contact op met uw accountmanager bij vragen en bekijk Dennis (instrumentengids-dennis.nl)

NLWerkt magazine van UWV voor werkgevers

In NLWerkt vindt u reportages en achtergrondverhalen van collega-ondernemers door heel het land. Ook vind je uitleg over complexe wetgeving, oplossingen, tips en advies bij arbeidsmarktvraagstukken: nlwerkt-maart-2023_tcm94-445762.pdf (uwv.nl)

Terugblik MKB Think & Drink 9 mei jl.

Dat werkgevers, gemeente, MKB Den Haag, UWV en RMT Haaglanden samen aan de slag willen voor een inclusieve arbeidsmarkt, bleek wel uit de gesprekken tijdens Think & Drink, georganiseerd door MKB Den Haag. Het was een veelbelovende bijeenkomst met een goede opkomst. In een fijne sfeer werden werkgevers geïnformeerd over de ondersteuning die zij bij de verschillende partners in de stad kunnen krijgen. En daarbij maakt het niet uit waar je naar binnen stapt. Onderling stemmen partijen intensief met elkaar af en zorgen dat je bij de juiste persoon en organisatie terechtkomt. ‘No wrong door’.

Gemeente Den Haag, UWV en RMT Haaglanden willen samen graag nóg dichter bij alle werkgevers staan en samenwerken om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en houden. Laat dus vooral horen wat je nodig hebt! Kritische opmerkingen en suggesties zijn hierbij ook welkom. Ook Patrick Van Gils, sociaal ondernemer bij Van Gils Automotive sprak zich hierover uit: ‘De mogelijkheden voor ondersteuning, financieel of op de werkvloer, zijn bij veel ondernemers en werkgevers niet bekend. Ik heb ook weer nieuwe dingen gehoord deze avond: over loonkostensubsidie, financieel engineer van UWV, onbenut potentieel, aanvullende dienstverlening van RMT Haaglanden. Ik hoop dat er vaker dit soort bijeenkomsten komen.’

Pieter Scholten, voorzitter MKB Den Haag, en ervaringsdeskundige als ondernemer: ‘Den Haag Werkt is nog veel te onbekend bij de werkgevers en ondernemers. Ik hoorde er pas van toen ik voorzitter werd van MKB Den Haag. Daarom wil ik toch nog een keer een pleidooi doen voor het Ondernemersportaal van gemeente Den Haag. Zij kunnen u goed helpen. En weten iedereen door te verwijzen naar de juiste partijen. Ga naar het gemeentehuis op ’t Spui en dan meteen links.’ Bij OndernemersPortaal Den Haag kunt u alle diensten krijgen die de gemeente levert aan ondernemers. Dus ook op het gebied van personele vraagstukken.

Directeur Thelma Van Petersen van Den Haag Werkt: ‘We hebben een groot aanbod en bieden hierbij hulp om het goed in te zetten. Als wij bijvoorbeeld loonkostensubsidie aanbieden, wordt er ook direct begeleiding bij aangeboden. Door bijvoorbeeld een jobcoach. Zie https://magazine-on-the-spot.nl/denhaagwerkt/14/#biesieklette-blij-met-loonkostensubsidie

Of er is een subsidiemogelijkheid dat de werkgever dit zelf kan doen. Neem contact met ons op en wij zorgen ervoor dat u verder wordt geholpen.’

Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden: “Om iets op te lossen, helpt het als je anders kán en anders durft te kijken, zeker nu met deze krappe arbeidsmarkt. Mijn oproep is dan ook: begin niet bij de vacatures, begin bij de mensen. UWV, Den Haag Werkt, RMT Haaglanden en vele andere partners staan allemaal klaar om te helpen en werkzoekenden op te leiden en hen te begeleiden. We willen graag werkgevers adviseren en ondersteunen, ook in financieel opzicht. Daar hebben we bijvoorbeeld een financieel adviseur voor. Er is echt veel mogelijk, vaak veel meer dan werkgevers en werkzoekenden weten of verwachten. Daar gaan we graag over in gesprek.”

Tijdens de netwerkborrel werden er verdiepende gesprekken gevoerd en de eerste vervolgafspraken ingepland.

Heb je vragen voor UWV, Den Haag Werkt of RMT Haaglanden?

Neem dan contact op met de volgende contactpersonen:

UWV: Liesbeth Schuurmans, Senior adviseur Werkgeversdienstverlening,

M 06 15 22 80 96 of email E liesbeth.schuurmans@uwv.nl

Den Haag Werkt: Debby Sigtenhorst, Strategisch Accountmanager Werkgeversbenadering,

Helpdesk Werkgevers: 070 7527750 en denhaagwerkt@denhaag.nl of  debby.sigtenhorst@denhaag.nl / Ondernemersportaal: Personeel – Ondernemersportaal Den Haag | Ondernemersportaal Den Haag

Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden: algemeen telefoonnummer 085 401 5984 of email rmt@wsphaaglanden.nl of contact de adviseurs werkgeversdienstverlening:

Allison Pinas. M 06-29667118 E: Allison.Pinas@denhaag.nl    

Marlies Zuyderwijk, M 06-52699242 E: Marlies.Zuyderwijk@uwv.nl                                                            

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring