Missie & Visie

MKB Den Haag, afdeling van MKB Nederland, is de grootste belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Den Haag. Het is onze missie een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat in Den Haag te creëren. Dit doen we namens onze actieve leden met behulp van ons netwerk, onze partners en stakeholders in Den Haag. Samenwerken en verbinden is hierbij voor ons de sleutel. Niet alleen tijdens onze netwerkbijeenkomsten en kennissessies, maar ook daarbuiten verbinden wij continue het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke instellingen met elkaar.

Door een gerichte lobby en ons netwerk behartigen wij de belangen van alle Haagse ondernemers, waarbij wij verder gaan dan alleen de belangen van onze eigen leden. Wij doen dit omdat wij vinden dat een gezonde stad alleen maar mogelijk is als onze stad een vitale economie heeft. Vanuit de lobby en ons netwerk zorgen wij voor gerichte informatievoorziening over belangrijke onderwerpen naar onze achterban. Andersom voeden wij de lobby door informatie en inzichten op te halen bij onze leden.

MKB Den Haag onderscheidt zich hierdoor als de inhoudelijke gesprekspartner binnen Den Haag als het gaat om belangrijke thema’s voor ondernemers.

Wij werken met ons voltallige bestuur, adviseurs, ambassadeurs en partners aan onze missie vanuit de volgende overtuigingen:

Samenwerken en Verbinden
Een open houding naar elkaar bevordert samenwerking en verbinding. Juist door te luisteren naar elkaar en onderwerpen vanuit diverse invalshoeken te benaderen, zijn wij in staat de lobby te voeren en onze rol als gesprekpartner voor bedrijfsleven, (lokale) overheid en maatschappelijke organisaties uit te voeren.

Stilstand is achteruitgang
Een echte ondernemer staat met beide benen in de modder en heeft de blik vooruit. Wij geloven in het constant aanjagen van vernieuwing en stimuleren onze leden, maar ook de politiek om in te zetten op de belangen en thema’s van vandaag en een gezonde visie op te toekomst: Ondernemen, vooruitzien, vernieuwen.

Oog voor het ondernemersbelang en de stad als collectief
Natuurlijk staat het ondernemersbelang voorop. Het individuele belang van ondernemer en het floreren van de stad en het ecosysteem waar wij onderdeel vanuit maken, het collectief, gaan echter hand in hand. Wij hebben oog voor beide.

Toegankelijk en laagdrempelig zijn
MKB Den Haag is er voor alle ondernemers. Niet alleen omdat wij diversiteit en inclusief ondernemen en werken hoog in het vaandel hebben. Van startup tot scale-up tot ervaren MKB+ ondernemer, in welke fase van ondernemen je je ook begeeft, in welke sector of in welk stadsdeel je ook actief bent; we vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis welkom voelt bij MKB Den Haag.

Lees hier ook onze laatste nieuws.

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring