Speerpunten

Elk jaar stellen wij met het bestuur op basis van informatie van onze achterban en de actualiteit de speerpunten voor het komende jaar vast. Deze speerpunten zijn de onderwerpen die wij agenderen op onze events. Deze punten zijn ook bepalend voor de informatie die wij gericht met u delen. Het bepaalt onze focus. Het zijn tevens de thema’s waarvan wij menen dat ondernemers ze ook in hun bedrijven zouden moeten agenderen. Hierbij kijken we steeds naar het hier en nu en naar de toekomst, onder het motto: Ondernemen, vooruitzien en vernieuwen.

In 2021 staan de onderwerpen ‘de (post-) corona economie’, ‘innovatie & digitalisering’, ‘inclusief ondernemen & werken’ en ‘duurzaam ondernemen’ hoog op onze agenda. Via onze website, (sociale) media, onze nieuwsupdates en op onze bijeenkomsten informeren wij onze leden en relaties over diverse ontwikkelingen op deze gebieden.

Belangenbehartiging

We zijn voortdurend in gesprek met de gemeente, met andere belangenorganisaties of koepelverenigingen over die onderwerpen. Dit gaat dan om onderwerpen die breder van belang zijn voor het MKB in Den Haag. Dit zijn de onderwerpen die onze lobbyagenda voeden. Kijk hier welke belangen wij namens onze leden behartigen. Op onze bestuurspagina ziet u welke bestuursleden staan opgesteld om zich in te zetten voor deze lobby thema’s.

De (post-)corona economie

In deze uitdagende tijden zetten we de continuiteit van de ondernemingen van onze leden bovenaan. In het belang van alle individuele ondernemers en in het belang van onze stad....
Meer informatie

Innovatie & Digitalisering

Stond de noodzaak tot innovatie & digitalisering van MKB ondernemingen al hoog op de agenda. De coronacrisis heeft het belang van dit speerpunt versterkt.  Innovatie MKB Den Haag zet...
Meer informatie

Inclusief Ondernemen & Werken

Inclusief ondernemen en werken staat in 2021 hoog bij ons op de agenda. Juist om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen en doet, er voldoende werkgelegenheid...
Meer informatie

Duurzaam Ondernemen

In de periode tot 2030 verwachten wij veel nieuwe wet- en regelgeving over klimaat en circulariteit. Er zijn grote veranderingen te verwachten voor de MKB ondernemer in Den Haag....
Meer informatie

Internationaal ondernemen

Een internationale blik en oriëntatie op buitenlandse markten kan niet ontbreken in onze stad. Of het nu gaat om je markt en omzet vergroten, de (fiscale) regels bij export...
Meer informatie

Belangenbehartiging

Welke belangen behartigen wij namens u?  In onze belangenbehartiging besteden wij specifiek aandacht aan: Communicatie & dienstverlening naar ondernemers vanuit de Gemeente Den Haag Aanbestedingen en sociaal inkopen Bereikbaarheid...
Meer informatie

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2023
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring