Speerpunten

Elk jaar stellen wij met het bestuur op basis van informatie van onze achterban en de actualiteit de speerpunten voor het komende jaar vast. Deze speerpunten zijn de onderwerpen die wij agenderen op onze events. Deze punten zijn ook bepalend voor de informatie die wij gericht met je delen. Het bepaalt onze focus. Het zijn tevens de thema’s waarvan wij menen dat ondernemers ze ook in hun bedrijven zouden moeten agenderen. Hierbij kijken we steeds naar het hier en nu en naar de toekomst, onder het motto: Ondernemen, vooruitzien en vernieuwen.

In 2024 staan de onderwerpen ‘de (post-) corona economie’, ‘innovatie & digitalisering’, ‘inclusief ondernemen & werken’ en ‘duurzaam ondernemen’ hoog op onze agenda. Via onze website, (sociale) media, onze nieuwsupdates en op onze bijeenkomsten informeren wij onze leden en relaties over diverse ontwikkelingen op deze gebieden.

Belangenbehartiging

We zijn voortdurend in gesprek met de gemeente, met andere belangenorganisaties of koepelverenigingen over die onderwerpen. Dit gaat dan om onderwerpen die breder van belang zijn voor het MKB in Den Haag. Dit zijn de onderwerpen die onze lobbyagenda voeden. Kijk hier welke belangen wij namens onze leden behartigen. Op onze bestuurspagina ziet u welke bestuursleden staan opgesteld om zich in te zetten voor deze lobby thema’s.

Vestigingsklimaat & dienstverlening

MKB Den Haag zet de continuïteit van ondernemingen en de economische belangen van Haagse ondernemers voorop. MKB Den Haag ondersteunt ondernemers met gerichte informatie, kennis, praktische tools en ondersteuning...
Meer informatie

Innovatie & Digitalisering

Innovatie MKB Den Haag zet zich actief en samen met netwerkpartners in voor het versterken van innovatiekracht van MKB-ondernemers in Den Haag. Wij dagen onze leden uit om out...
Meer informatie

Arbeidsmarkt

MKB Den Haag besteed ruim aandacht aan de arbeidsmarkt en talent management. In deze tijden van krapte investeren wij in projecten die inspelen op de kwalitatieve mismatch op de...
Meer informatie

Duurzaam & Circulair

In de periode tot 2030 verwachten wij veel nieuwe wet- en regelgeving over klimaat en circulariteit en veranderingen voor MKB-ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stijgende energie- en grondstofprijzen....
Meer informatie

Belangenbehartiging

Welke belangen behartigen wij voor ondernemers in onze stad?  In onze belangenbehartiging besteden wij specifiek aandacht aan:  Vanuit MKB Den Haag voeden we de landelijke koepelorganisaties vanuit de lokale...
Meer informatie

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring