Miljoenenontbijt 2023: Blijven ondernemen voor bestaanszekerheid

Geplaatst op:
september 27, 2023
 | 

“Geld moet eerst worden verdiend, voordat het kan worden uitgegeven.” Zowel Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, als Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, uitten met deze woorden hun grote zorg over de toename van belemmerende factoren waardoor goed ondernemen nagenoeg onmogelijk wordt. Het werd de rode draad van het debat tijdens het Miljoenenontbijt op woensdag 20 september in Madurodam, georganiseerd door MKB Den Haag, de gemeente Den Haag en VNO-NCW-West.

Zoals elk jaar werd het Miljoenenontbijt goed bezocht. Met een ontbijtbuffet en uitzicht op prachtig mini-Nederland was het netwerken, bijpraten en informatie vergaren. Dagvoorzitter Anouschka Laheij slaagde erin om in één uur tijd (met slechts een kleine uitloop) vijf sprekers aan het woord te laten, deelnemers te betrekken en de strekking van de miljoenennota 2024 neer te zetten. Bestaanszekerheid en armoedebestrijding staan centraal. Thema’s waar niemand het mee oneens kan zijn, maar hoe pakken we dat aan en welke rol spelen bedrijven en ondernemers daarbij? In deze blog lees je hoe politici en bestuurders de plannen van het demissionaire kabinet vertalen naar wat het voor ondernemers betekent.

Armoede onder kinderen

Burgemeester van Madurodam Noor deed een beroep op de ondernemers uit de zaal om te helpen bij het bestrijden van armoede onder kinderen. Deze vijftienjarige leerling van het Maerlant College ziet ‘te dikke kinderen, zonder ontbijt, die eenzaam zijn’ op een school in Moerwijk waar zij samen met andere schoolgenoten ondersteuning biedt bij het leren lezen. Ze wist niet dat dit speelde in het rijke, welvarende Nederland. “En de mensen die het wel weten zijn bezig met andere dingen.”

Burgemeester van Madurodam Noor

Burgemeester van Maduroam Noor vraagt aandacht voor kinderarmoede

Acties richting ondernemers zodat ze kunnen blijven ondernemen

Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens haakte in op de armoedebestrijding. Ondanks de beleidsarme miljoenennota is er veel te doen en wil ze ook veel doen, demissionair of niet. Ze vindt het de eerste verantwoordelijkheid dat iedereen ‘mee moet kunnen doen’ en noemt onder andere investeren in het onderwijs. “Niet alleen met geld, ook met ondernemerschap. Iedereen heeft zowel geld als ondernemerschap nodig om iets te doen met zijn leven.” Acties richting ondernemers – zodat ze ook in staat zijn om te blijven ondernemen – zijn onder andere het handhaven van de koopkracht (we zijn afgebleven van de vennootschapsbelasting), aftrekbaarheid van investeringen (bijvoorbeeld bij verduurzamen), aandacht voor innovatie (de WBSO blijft beschikbaar), het stimuleren van startups (extra 100 miljoen bijdragen aan ETCI, een Europees fonds dat durfkapitaal stimuleert) en zorg dragen voor een veilig land (waar kennis niet in verkeerde handen komt).

Minister van Economische Zaken en Klimaat: Micky Adriaansens

Ondernemerskracht, innovatiekracht en een nieuwe economie

Adriaansens benadrukte dat we ons moeten blijven realiseren dat we alle plannen van de wereld kunnen hebben, maar dat we het geld wel eerst moeten verdienen. “De wereld wordt guurder, er zijn veel uitdagingen in het hier en nu, maar we moeten ook denken over de toekomst om in goede dingen te kunnen investeren.” Ze pleitte ervoor om ondernemers- en innovatiekracht in te zetten als kans en te bewegen naar een nieuwe economie die naast innovatie, verduurzaming en sterk-zijn in een weerbaar Europa, iedereen laat meeprofiteren.

Zorgen om het economische klimaat

Voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen beaamde dat er fiscale regelingen om investeringen te stimuleren in de miljoenennota staan, en dat het demissionaire kabinet gedaan heeft wat het moet doen. Ze maakt zich vooral zorgen over de komende verkiezingen, want het “gaat natuurlijk niet zo goed”. Het economisch klimaat verslechtert, de winst is nog nooit zo laag geweest als in 2022 en zal ook in 2023 niet stijgen. Ondernemers worden geconfronteerd met flinke extra kosten en 75% van het MKB kan deze verhoging niet verwerken in de prijs. En dan het voornemen om het minimumloon nóg een keer te verhogen. Door het alsmaar verhogen van de lonen, het verzwaren van de lasten en het vergroten van de regeldruk “maak je de bedrijvigheid van Nederland kapot.”

Stemadvies

Ingrid Thijssen stipte ook nog even aan dat bestaanszekerheid staat of valt met de mogelijkheid om je ‘uit armoede te kunnen werken’, wat nu uitermate lastig is door de hervorming van het belastingstelsel. Ze besloot haar pleidooi met een stemadvies: “Kijk naar de programma’s van de partijen, wat zeggen ze over lonen, lasten en regeldruk? Alleen als we dit massaal doen, als ondernemers, kunnen we het tij keren.”

Het moet lonend worden om (meer) te werken

Wethouder Economie Saskia Bruines erkende dat het uitermate taai is om uit een uitkeringssituatie te komen. De gemeente doet er alles aan om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. “Het moet lonend en interessant worden om te werken.” Sinds een jaar loopt er een nieuw traject met diverse partijen, waaronder UWV, opleiders en ondernemers, om te onderzoeken waar de prikkels zitten om mensen te motiveren om aan de slag te gaan. Er zijn stageplekken en goede opleidingen nodig. Op het gebied van IT zijn er al grote stappen gemaakt, bijvoorbeeld met The Young Digitals.

Links naar rechts, van boven naar beneden: Ingrid Thijssen, Anouschka Laheij, Hilbert Bredemeijer, Pieter Scholten, Robert Medenblik, Noor, Saskia Bruines en Micky Adriaansens

Begin bij de basis voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Wethouder SZW Hilbert Bredemeijer bracht het volgende punt in: “Om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten moet de basis op orde zijn.” Dat dit nu niet het geval is blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 51% van de kinderen in Den Haag met een achterstand (in taal en algemene ontwikkeling) aan groep één begint. Door deze ‘toekomstige werknemers’ gratis kinderopvang te bieden, wordt de achterstand aangepakt en krijgen de ouders de gelegenheid om te werken.

Miljoenenontbijt 2023 de aftermovie

We kijken terug op een geslaagd Miljoenenontbijt en willen alle sprekers en bezoekers enorm bedanken voor hun bijdrage en aanwezigheid op deze interactieve en beschouwende ochtend. Bekijk hieronder de aftermovie.

Zie je de video niet? Accepteer dan de cookies.

Twijfel je ergens over of heb je meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of mail direct naar info@mkbdenhaag.nl.

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring