Coronacrisis | Update MKB Den Haag 7 april

Geplaatst op:
april 7, 2020
 | 

Wekelijkse update van MKB Den Haag voor ondernemers over de coronacrisis, informatie- en contactpunten in Den Haag, updates van de uitvoering van landelijke en lokale maatregelen en ondernemende initiatieven in onze regio.

Update uitvoering landelijke maatregelen 

NOW regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen vanaf 6 april 9.00 uur een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot.

De NOW loopt via het UWV. Vanaf 6 april kunt u een aanvraag indienen, tot en met 31 mei.

Alle informatie over het aanvragen van deze regeling en de voorwaarden vindt u hier.

TOGS regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)
MKB bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen sedert vrijdag 27 maart 2020 een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrij te besteden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze regeling op 28 maart 2020 uitgebreid naar meerdere sectoren.

Check hier of u in aanmerking komt voor de TOGS regeling. Onderaan die pagina staat een zoektool waarmee u kunt controleren of je hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes. Samen met MKB-Nederland informeren wij de overheid over de zorgen die ons bereiken ten aanzien van de SBI-codes.

Een volledig overzicht van de TOGS regeling inclusief een directe link naar het aanvragen van deze regeling vindt u hier.

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst
Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nog verder versoepeld: Het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, de regeling geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.

Het aanvragen van uitstel van betaling kan via de website van de Belastingdienst worden aangevraagd met een eenvoudig online formulier. Check alle informatie op deze website.

Overzicht alle landelijke regelingen
Een overzicht van alle landelijke regelingen en de noodmaatregelen vindt u via bijgaande links:

Overzicht regelingen via MKB Nederland
Overzicht noodmaatregelen Rijksoverheid

Coronaloket voor ondernemers 
Via de telefoon kunnen ook nog steeds vragen worden gesteld bij het Coronaloket van KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00.

Lokale (afhandeling) maatregelen en centraal informatiepunt Gemeente Den Haag

Voor vragen door ondernemers in Den Haag en een overzicht van lokale maatregelen verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Den Haag en het ondernemersloket.

Hier vindt u informatie, maar ook updates over maatregelen op gemeentelijk niveau en over de uitvoering van landelijke maatregelen.

TOZO regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Zelfstandig ondernemers kunnen een beroep doen op deze regeling via de Gemeente Den Haag.

Meer informatie over deze regeling leest u hier.

De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om meteen na de aankondiging van de regeling Tozo te starten met het aanvraagproces, zodat zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn zo snel mogelijk van een voorschot kunnen worden voorzien. Het aantal aanvragen ligt vele malen hoger dan gebruikelijk bij het Bureau Zelfstandigen. De gemeente heeft daarom de afgelopen week extra geïnvesteerd in het verbeteren van de bereikbaarheid van het digitale formulier en het optimaliseren van het aanvraagproces.

Zo kunt u het aanvraagproces versnellen:

  • Check of u aan alle voorwaarden voldoet. Het heeft geen zin een aanvraag in te dienen als u niet in Den Haag gevestigd bent;
  • 50% van de aanvragen blijkt niet volledig te zijn ingevuld of er ontbreken noodzakelijk documenten. Hierdoor moet in veel gevallen worden teruggebeld en ontstaat een vertraging in de afhandeling. Zorg voor volledigheid;
  • Aanvraag voor de Tozo-regeling is mogelijk tot 31 mei met terugwerkende kracht. De gemeente verzoekt iedereen die niet direct geld nodig heeft om de aanvraag op een later moment in te dienen. Zo wordt de werklast gespreid en kan het proces zo goed mogelijk verlopen.

De gemeente verwacht 300 aanvragen per dag af te kunnen handelen. Een betaaltermijn van vier weken blijft de doelstelling. Er wordt twee maanden vooruit betaald.

Stand van zaken 1 april 2020 afhandeling TOZO regeling Den Haag
(we worden wekelijks door de gemeente geïnformeerd over het proces)

  • Aantal ontvangen digitale formulieren: 4.600
  • Aantal ontvangen papieren formulieren: 400
  • Aantal uitbetaalde voorschotten: 100
  • Aantal afgewezen aanvragen: 5

Oproep aan verhuurders van winkel- en horeca vastgoed in Den Haag
Vanwege de ongekende omvang van de crisis hebben Koninklijke Horeca, afdeling Den Haag, Economic Board Den Haag en MKB Den Haag een oproep gedaan aan verhuurders van panden in Den Haag. Hierbij wordt het dringende beroep aan verhuurders gedaan om samen met huurders in gesprek te gaan over de wijze waarop samen het beste de crisis doorstaan kan worden. Dergelijke gesprekken worden inmiddels op verschillende niveaus in het hele land gevoerd.

De oproep en brief aan de verhuurders vindt u hier.

Taskforce Coronacrisis Den Haag
MKB Den Haag is constant in direct contact met de Gemeente Den Haag, MKB-Nederland, collega ondernemersverenigingen en koepelorganisaties over de uitvoering van de regelingen, verbeteringen daarin en informatie aan ondernemers.

Wij adviseren u daarom voor uw vragen op lokaal niveau steeds gebruik te maken van de website van de Gemeente Den Haag. Zo houden wij als samenwerkende partijen het beste inzicht in uw zorgen of vragen, om deze vervolgens op te kunnen volgen.

Drukte of hulp bij aanvragen?
Uiteraard is het momenteel bij alle loketten druk vanwege de vele ondernemers die een beroep willen doen op de regelingen. Houdt u in de gaten wat de rustigere momenten zijn voor de aanvragen (wordt vaak ook aangegeven op de websites) of wacht u een paar dagen. Neem ook de tijd om scenario’s voor uw onderneming uit te werken en te kijken welke regelingen, ondersteuning of eigen maatregelingen binnen uw onderneming het beste passen. Heeft u hulp nodig? Neemt u dan contact met onze programmamanager Farshad Khan op via info@mkbdenhaag.nl.

Ondernemende initiatieven Den Haag en omgeving

Do Good Den Haag, ook vrijwillige hulp voor ondernemers beschikbaar!
Corona-initiatieven en -hulpvragen op één plek gebundeld: Wie wat wil doen voor Den Haag kan terecht op Do Good Den Haag, een initiatief van PEP. Heeft u als ondernemer ondersteuning nodig in uw winkel of bedrijf bij de handhaving van de 1,5 meter economie? Doe dan een aanvraag voor vrijwilligers hier.

Support your locals Den Haag, via een platform of rechtstreeks
Er zijn vele lokale initiatieven om ondernemers in onze stad te steunen. En daar zijn wij trots op. Deze initiatieven worden vaak gedeeld via lokale platforms, waardoor meer bereik wordt gecreëerd. Bekijk bijvoorbeeld deze website van Support your Locals. Vele ondernemers hebben hun acties of bezorgmogelijkheden (ook) op hun eigen website staan. Kijkt u dus ook eens rechtstreeks op de website van uw favoriete restaurant of winkel.

Brood voor iemand in nood tijdens Corona
In samenwerking met Bakkerij Driessen brengt Stichting Buddy Netwerk speciaal gebakken Buddy-brood naar kwetsbare ouderen. Zo blijven we met elkaar in contact met een zeer kwetsbare doelgroep en steunen we het MKB. Wij steunen deze actie van harte. Kijk hier voor de crowdfunding en doneer een brood!

Wij wensen u veel succes voor de komende week. Laten we ons gezamenlijk blijven inzetten om deze crisis het hoofd te bieden en laten we als ondernemers de kansen en mogelijkheden blijven zien!

Met een hartelijke groet,

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring