Zó zetten de Haagse politieke partijen zich in voor de ondernemers na de gemeenteraadsverkiezingen

Geplaatst op:
februari 23, 2022
 | 

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 16 maart 2022 mogen we naar de stembus. In aanloop naar de verkiezingen stelden wij een verkiezingsmanifest op, met daarin de thema’s die de Haagse ondernemers bezighouden. Wij zijn benieuwd: wat gaan de Haagse politieke partijen doen voor ondernemers na de gemeenteraadsverkiezingen?

Wij vroegen de Haagse politieke partijen wat hun belangrijkste speerpunt is voor de ondernemers in Den Haag. Dit zijn de reacties*:

CDA Den Haag

Kavish Partiman: ‘Wij vinden het onder meer belangrijk dat ondernemers gemakkelijker vergunningen kunnen aanvragen. Ook willen we het vestigingsklimaat voor startups verbeteren. We vinden dat panden met een economische bestemming behouden en/of uitgebreid moeten worden, bijvoorbeeld door in samenwerking met vastgoedeigenaren leegstand te gebruiken om startende en kleine ondernemers in huisvesting te voorzien. Het CDA is ook voor een blijvende ondersteuning van de 22 bedrijfsinvesteringszones in Den Haag. Wij zijn trots op de bereikte resultaten met de bedrijfsinvesteringszones waar ondernemers zélf bepalen hoe en waarmee hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker wordt gemaakt. Daarnaast staan onder meer een lokaal inkoopbeleid, digitale inclusie, voldoende beschikbare kantoorruimtes, de clustering van kenniscentra en de coronasteun aan horecaondernemers hoog op onze prioriteitenlijst.’

ChristenUnie/SGP

Niek Blok: ‘Onze speerpunten voor ondernemers zijn: minder regeldrift, betaalbare werkruimtes bij nieuwbouw voor de wijkeconomie en de Haagse maakindustrie versterken.’

D66 Den Haag

Dennis Groenewold: ‘D66 wil bedrijvigheid aanjagen. We blijven daarom zoeken naar manieren om ondernemers financieel gezond te maken en houden, te laten vergroenen, groeien en opschalen. In Nederland én internationaal. Ook willen we startende en sociale ondernemers aanmoedigen. Dit doen we onder meer door inwoners die naast hun studie in deeltijd ondernemen, tegemoet te komen in de kosten of door hen een leerwerkcheque aan te bieden. Ook willen we dat iedere ondernemer toegang krijgt tot een accountmanager bij de gemeente, als een ‘one-stop-shop’ voor hulpvragen. Tot slot willen we ondernemingen faciliteren in de transitie naar duurzaamheid.’

Denk Den Haag

Adeel Mahmoo: ‘Ons belangrijkste speerpunt is een langetermijnstrategie voor het upgraden van winkelstraten in de Schilderswijk en Transvaal.’

Floor Temmink:‘Veel lokale ondernemers hebben tijdens de coronacrisis het werk moeten neerleggen. Horeca, evenementen, cultuur, sekswerk en non-food winkels zijn daardoor hard geraakt. De gemeente moeten helpen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Wij scheppen extra kansen voor mensen met een kwetsbare plek op de arbeidsmarkt zoals jongeren en flexwerkers. We zorgen ook dat inwoners en bezoekers hun weg terugvinden naar ondernemers en onze (binnen)stad. Daarbij geven we ruimte aan vernieuwende ideeën van ondernemers en bewoners uit de buurt.’

Haagse Stadspartij

Peter Bos: ‘Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zoveel mogelijk lokaal inkoopt. Wij zetten in op het MKB en de maakindustrie. Ook zorgen we voor betaalbare bedrijfshuisvesting.’

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Ralf Sluijs: ‘Er zijn zo’n 40 duizend bedrijven in Den Haag. Naast een groot aantal MKB-bedrijven (98%), herbergt onze stad ook grote internationale organisaties en bedrijven. Om deze bedrijven blijvend werkgelegenheid te laten creëren, moet een sterke economische agenda, met de bijbehorende financiën, de komende coalitieperiode centraal staan. Wij willen daarom onder meer bezuinigingen op de economie terugdraaien, een investeringsfonds met bijbehorende coronaherstelvisie voor de horeca en het toerisme, inzetten op het binnenhalen van nieuwe attracties en lokaal aanbesteden voor het versterken van de lokale werkgelegenheid.’

Lijst 16 Janice Roopram

Öner Çatalpinar: ‘Door de corona lockdowns de afgelopen twee jaar hebben veel ondernemers en zzp’ers het erg zwaar. Deze ondernemers willen wij extra ondersteunen. Zo willen we lokale lasten voor ondernemers verlagen en actief werken aan oplossingen, sámen met ondernemers. Andere punten die op onze agenda staan: het uitbreiden van het Ondernemersportaal (personeel en locaties), de visie over het vestigingsbeleid opnemen in de omgevingsvisie, nieuwe ondernemers stimuleren en ondersteunen, én een tweede locatie voor de Haagse Markt inrichten.’

De Haagse VVD

Alexander Roep en Judith Oudshoorn: ‘Wij willen een langetermijnvisie voor de Haagse economie waarin ondernemerschap centraal staat. We jagen ondernemers niet de stad uit voor steeds meer woningbouw, maar wijzen ruimte aan voor maakindustrie en beschermen onze bedrijventerreinen en maken deze toekomstbestendig. Ook wil de VVD voor ondernemers een betere dienstverlening, een voorspelbaar én duidelijk beleid, meer ruimte, meer investeringsmogelijkheden en lage lokale lasten. Daarnaast willen wij minder rompslomp voor ondernemers. Het slopen van bureaucratische en onnodige regeltjes heeft de hoogste prioriteit.’

Partij voor de Dieren, gemeentefractie Den Haag

Robert Barker: ‘Wij staan voor een groen Den Haag. De stad moet leefbaar zijn voor de mensen die er wonen en werken. We willen ondernemers stimuleren om bij te dragen aan een groenere stad, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk duurzaam en lokaal in te kopen.’

Haagse PVV

Sebastian Kruis: ‘Het belangrijkste speerpunt van de PVV is het vereenvoudigen van vergunningsprocedures met een snellere doorlooptijd en het schrappen van zinloze regeltjes. Haagse ondernemers moeten de gemeente aan hun zijde vinden wat betreft ondersteuning en welwillendheid in het faciliteren van hun onderneming. Den Haag bruisend maken, doen we met elkaar.’

Partij van de Arbeid

Jonas Baart: ‘Wij vinden dat ondernemers gefaciliteerd moeten worden. Regels moeten vóór hen werken, niet tegen hen. Voor vragen en vergunningen moet de gemeente een “one-stop-shop” inrichten. De gemeente moet ernaar streven zoveel mogelijk met lokale bedrijven samen te werken. Het huidige beleid, waarbij veel gebruik word gemaakt van raamcontracten met grote landelijke ondernemers, moet tegen het licht gehouden worden. Bij de selectie van lokale aanbieders zullen we uiteraard wel kijken naar zaken die de gemeente hoog in het vaandel heeft staan. Het gaat hierbij om goed werkgeverschap, MVO, social return en duurzaam ondernemen.’

Haags ondernemersdebat 2022

Wil je weten wat de Haagse politieke partijen nog meer doen voor ondernemers na de gemeenteraadsverkiezingen? Meld je dan uiterlijk woensdag 2 maart aan voor het ‘Haags Ondernemersdebat’ op woensdag 9 maart in Amare. Onder leiding van Henk Kool en Sjaak Bral gaan de lijsttrekkers van 12 politieke partijen met elkaar in debat over thema’s die ondernemers in Den Haag bezighouden. Het ‘Haags Ondernemersdebat’ wordt georganiseerd door MKB Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag, Stichting Binnenstad en Social Club Den Haag.

Belangrijke onderwerpen volgens MKB Den Haag

Benieuwd welke onderwerpen de komende bestuursperiode belangrijk zijn volgens MKB-bestuursleden Pieter Scholten, Appie El Massaoudi en Bart de Bart? Lees dan dit artikel.

*) Met deze blog brengen wij geen stemadvies uit, noch communiceren wij onze stemvoorkeur als MKB Den Haag. Wij hebben de politieke partijen de gelegenheid gegeven op ons verkiezingsmanifest te reageren. De aangeleverde reacties hebben wij overgenomen, binnen de beschikbare publicatieruimte.


Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring