Werkambassadeur in de arbeidsmarktregio Haaglanden

Geplaatst op:
maart 2, 2021
 | 

Na de zomer in 2020 is de Werkambassadeur voor de arbeidsmarktregio Haaglanden in het leven geroepen. Deze functie wordt vervuld door Milo Bakker. De Werkambassadeur is een initiatief vanuit het Programma Perspectief Op Werk. Vanuit dit programma werken Werkgeversorganisaties (MKB Den Haag, VNO NCW West), werknemersorganisaties (FNV, CNV), onderwijs (ROC Mondriaan, SBB), UWV en gemeenten (Den Haag, Rijswijk, Delft, Westland en Midden Delfland) nauw samen om aan de hand van een gezamenlijke doe-agenda activiteiten uit te voeren die bijdragen aan een beter functionerende arbeidsmarkt waar inclusie de norm is. 

De doelstelling van de Werkambassadeur
Het doel van de Werkambassadeur is het intensiveren en bevorderen van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke partners. Om dit goed te kunnen organiseren is er bewust gekozen voor een positionering aan de kant van de werkgeversorganisaties. Dicht bij de werkgevers. In dit geval MKB Den Haag. Een intensievere aansluiting tussen deze partijen, met behulp van de Werkambassadeur, is cruciaal om de betrokkenheid van ondernemers bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te vergroten en meer kansen te creëren voor werkzoekenden. Dit geldt ook, of misschien wel júíst, voor diegenen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De stip op de horizon is het bewerkstelligen van een structurele, intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke partners die ook in de toekomst een meerwaarde heeft.

De werkzaamheden 
Om zijn doel te bereiken zal de Werkambassadeur dit jaar een Denktank opzetten bestaande uit ondernemers uit de hele regio en verschillende sectoren. De bedoeling is dat deze Denktank mee praat en adviseert op thema’s die spelen op de arbeidsmarkt. Door een structureel gesprek te organiseren tussen ondernemers en publieke partners binnen WSP Haaglanden en onderwijs is er de ambitie om de dienstverlening op die arbeidsmarkt beter te laten aansluiten bij de behoeften van ondernemers. Ook zullen er diverse evenementen worden georganiseerd vanuit de werkgeversorganisaties waar hij aan zal bijdragen om de ondernemers in Haaglanden directer te kunnen betrekken. 

“Ik zoek altijd de verbinding. Samen bereik je echt meer! Werken is superleuk. Iedereen die wil zou de kans moeten krijgen om aan de slag te kunnen gaan. Daar moeten soms hobbels voor worden genomen. Ik geloof niet in beren op de weg, maar denk altijd in oplossingen.”

– Milo Bakker, Werkambassadeur

In gesprek met ondernemers en werkgevers
Het grootste deel van de tijd zal de Werkambassadeur in gesprek zijn met ondernemers, brancheorganisaties en bijvoorbeeld vertegenwoordigers van bedrijventerreinen. Op deze manier wil hij boven water krijgen wat de behoeften zijn van deze ondernemers en wat er bij hen speelt op de regionale arbeidsmarkt. In deze gesprekken zal hij ondernemers natuurlijk ook informeren over wat er allemaal al aan mogelijkheden zijn die de publieke partners op dit moment bieden. Denk hierbij aan de projecten HalloWerk en Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo, waarbij voor de Werkambassadeur een ondersteunende rol is weggelegd.

Neem contact op met Milo Bakker: 0651711764 / milobakker@planet.nl

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring