Rabobank Regio Den Haag: Samenwerken maakt het verschil

Geplaatst op:
april 29, 2020
 | 

Richard van Maurik, directeur Bedrijven bij Rabobank Regio Den Haag, blikt terug op de afgelopen weken waarin door de medewerkers hard en intensief gewerkt is om klanten te helpen. “We willen ondernemers bijstaan om hun bedrijf overeind te houden en realiseren ons dat we, nu misschien wel meer dan ooit, het verschil willen en waar mogelijk moeten maken. Als bank, maar ook als maatschappelijk bewuste organisatie. Als en namens MKB Den Haag stelden we Richard wat vragen over deze uitdagende tijd voor ondernemers.

In contact met ondernemers blijven
“De coronacrisis heeft een enorme impact en brengt veel onzekerheid met zich mee voor ondernemers”, geeft Richard aan. “Om ze zo goed mogelijk te kunnen helpen, informeren we naar wat er speelt en welke vragen er leven. We hebben zoveel als mogelijk contact met onze klanten en overleggen vaak met werkgevers- en ondernemersverenigingen, gemeentes en brancheorganisaties. Onze voelsprieten staan uit, zodat wij ook adequaat kunnen adviseren over bijvoorbeeld de overheidsregelingen. De Rabobank en de andere Nederlandse banken hebben met de Nederlandse overheid de handen ineengeslagen om het bedrijfsleven zo goed als mogelijk te steunen in deze zware tijden.” Richard vertelt dat er inmiddels al veel uitstel op aflossingen is verleend aan ondernemers en dat er door hen ook veel gebruik gemaakt wordt van de BMKB-C leningen waarvoor de overheid een borgstelling afgeeft. “Gelukkig hebben de meeste gesprekken met klanten een positieve uitkomst en blijken we daadwerkelijk te kunnen helpen. Helaas komen we ook schrijnende situaties tegen waar we de regelingen niet toe kunnen passen. Veelal omdat ze voor de crisis al in zwaar weer zaten. Dan proberen we vooral de schade zoveel mogelijk te beperken.”

Denk je dat het ook mogelijk wordt voor ondernemers hun aflossingsachterstand na 1 oktober gespreid af te lossen in plaats van in één keer, zodat potentiële liquiditeitsproblemen en faillissementen alsnog kunnen worden voorkomen? Onderzoekt de bank die mogelijkheid met ondernemers?
“De Rabobank heeft ervoor gekozen om de looptijd van de lening met de periode waarover uitstel is verleend te verlengen in plaats van het ineens inhalen van de aflossing. De uitgestelde aflossingstermijnen worden dus toegevoegd aan het einde van de looptijd, waardoor de lening langer doorloopt dan in eerste instantie is afgesproken. Het voordeel is dat de hoogte van de aflossingstermijnen over de hele looptijd gelijk blijven aan de oorspronkelijk overeengekomen termijnen. Afhankelijk van alle ontwikkelingen rond Corona kan het zijn dat er weer nieuwe regelingen komen. We kunnen nu nog niets zeggen over hoe het in oktober zal zijn”, aldus Richard.

Zo snel mogelijk helpen
“Als we onze klanten zo goed mogelijk willen helpen, is niet alleen kennis en contact belangrijk, maar ook snelheid. Met man en macht proberen we allerlei interne processen te versnellen. Er wordt waar mogelijk in hoog tempo geautomatiseerd en gerobotiseerd. Daar hebben wijzelf en onze klanten direct profijt van, nu maar ook op langere termijn. Het zijn veranderingen die niet meer weg te denken zijn, ook niet als deze crisis voorbij is. Dat geldt trouwens voor alle oplossingen die nu overal om ons heen in sneltreinvaart gevonden worden: telewerken, onderwijs op afstand, vergaderen via Teams of Skype. Niet alleen de Rabobank verandert, de markt verandert, de samenleving verandert. De crisis zal ons in die zin uiteindelijk ook iets opleveren”, verwacht Richard. “Rabo Research heeft inmiddels het eerste rapport gepubliceerd over hoe een ‘1,5 meter-economie’ eruit zou kunnen gaan zien. Zeer nuttig voor ondernemers, want door dit soort onderzoeken wordt duidelijk waar mogelijkheden en kansen liggen voor hun eigen bedrijf”.

Kun je een voorbeeld geven van zo’n kans of van een ondernemer die jou hierin inspireert?
“Er zijn veel inspirerende voorbeelden te noemen. Ondernemers die kansen creëren en ermee aan de slag gaan. Een voorbeeld van een omdenker is Peter Boelhouwer van DB Evenementen/Haag Events. Evenementen organiseren ligt nu stil dus is hij op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. In beweging en in bedrijf blijven zoals hij zelf zegt. Bij diverse partijen zoals hockeyclub HDM, hockeyclub HDS en de Haagse Markt adviseert hij over crowd management met het oog op de 1.5 meter economie en zorgt voor de materialen die hiervoor nodig zijn. Hij ontwerpt en fabriceert de signing van borden, bewegwijzering, plattegronden enzovoort. Een mooi voorbeeld van omdenken”.

Maatschappelijke initiatieven ondersteunen
“Ook dragen we graag een steentje bij door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Initiatieven als #HelpDeHoreca en #supportyourlocalsNL. Samen met de gemeente Den Haag hebben we kunnen bewerkstelligen – via Stichting Leergeld – dat leerlingen die geen onderwijs op afstand konden volgen nu een laptop hebben en mee kunnen doen. De Participatie Keuken bezorgt met onze steun en de steun van verschillende andere sponsoren in totaal 100.000 maaltijden bij kwetsbare ouderen. En Juliana Plaza, het café-restaurant waar we onlangs nog samen met MKB Den Haag de ‘Vrijheidslunch’ voor ondernemende vrouwen organiseerden, verzorgt met steun van meerdere partners honderden maaltijden in de wijken Transvaal en Schilderswijk. Met deze projecten zijn kwetsbaren én ondernemers uit onze samenleving geholpen, dus het mes snijdt aan twee kanten.” Richard rondt af: “Deze bijzondere tijd vraagt om samenwerken en maatschappelijk bewustzijn. Het gaat om helpen, omdenken en het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Fijn om dat samen met MKB Den Haag, lokale ondernemers en andere partners vorm te geven.”

Meer informatie om je als ondernemer verder te helpen:

www.rabobank.nl/bedrijven/corona
www.raboenco.nl
www.rabobank.com/research
www.rabobank.nl/denhaag

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring