Verkiezingsmanifest 2022 – Ondernemen in en voor Den Haag

Geplaatst op:
juli 8, 2021
 | 

Beste leden en ondernemers in Den Haag

Graag delen wij ons verkiezingsmanifest met u, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze week presenteren wij het manifest aan de politieke partijen in Den Haag. Het verkiezingsmanifest is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW Regio Den Haag, Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Den Haag en Stichting Binnenstad Den Haag.

Gezamenlijke belangen
Op basis van de belangen van onze achterban en de speerpunten van onze organisaties zijn wij gezamenlijk tot dit verkiezingsmanifest gekomen. Hierbij staat het ondernemersbelang voorop. Het individuele belang van ondernemer en het floreren van de stad en het ecosysteem waar wij onderdeel vanuit maken, het collectief, gaan echter hand in hand. 

Post-corona economie
De coronacontext en -crisis, en met name het herstel van onze locale economie, heeft voor een groot deel de focus van dit manifest en de prioritering van onze standpunten bepaald. We kijken echter ook verder vooruit.

Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers. Daar zetten wij een aantal thema’s op de kaart waar juist ondernemers een grote bijdrage aan kunnen leveren. Immers vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg voor een gezonde economie, een inclusieve stad en een stad waarin we in samenwerking aan innovatieve en duurzame oplossingen werken. Met elkaar zetten we Den Haag als stad van vrede en recht op de kaart.

Thema’s & standpunten
De hoofd thema’s in ons manifest zijn:

  • De post-corona economie: herstel en een gezonde basis voor alle ondernemers, geen lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven. Blijven werken aan digitale inclusie, versterken en ondersteunen van die ondernemers die sociale impact maken in de stad
  • Vestigingsklimaat van de stad Den Haag: ruimte voor bedrijven die duurzaamheid voorop stellen, werkgelegenheid creëren en talent aantrekken.
  • Bereikbaarheid van de stad Den Haag: een goede balans tussen OV, fiets en auto met aandacht voor duurzame en klimaatneutrale bevoorrading van onze stad en een gezond werk- en leefklimaat.
  • Aantrekkelijke stad Den Haag: een stevige impuls voor de Haagse bezoekerseconomie en de kunst-, cultuur-, retail -en horecasector om na de crisis weer te kunnen floreren.

Lees u hier het volledige verkiezingsmanifest met een uitwerking van onze standpunten.

Samen zetten we Den Haag neer als dé stad voor innovatief, sociaal en duurzaam ondernemen. Met een gemeente die ondernemers stimuleert, ondersteunt en ruimte biedt om de maatschappelijke uitdagingen op te pakken die voor ons liggen.

Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met MKB Den Haag – info@mkbdenhaag.nl

Met een vriendelijke groet,

Bestuur MKB Den Haag

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring