Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden

Geplaatst op:
juli 1, 2016
 | 

Wie zijn we?

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden zet zich dit jaar speciaal in voor een inclusieve arbeidsmarkt waar banen gecree¨erd
worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het netwerk inspireert, enthousiasmeert en ondersteunt werkgevers bij het realiseren van deze doelstelling. Als de verbindende schakel tussen de over- heid en werkgeversorganisaties brengt het netwerk alle belangen samen. Tegelijkertijd vormt het netwerk een klankbord voor de betrokken partijen.

Het ambassadeursnetwerk is ontstaan vanuit ondernemersorganisaties VNO-NCW West en MKB Nederland, als antwoord op de Participatiewet die in 2015 is ingegaan. Daar- in is afgesproken dat er vo´o´r 2026 125.000 extra banen gecree¨erd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat doen we?

Met masterclasses, netwerkbijeenkomsten en ontbijtsessies verbindt het Ambassadeurs- netwerk Haaglanden, werkgevers en

werkzoekenden in de regio Haaglanden. Samen delen we kennis, wisselen we ervaringen uit en verkennen we de mogelijkheden om sociaal inclusief te ondernemen. Bij ons netwerk kunt u als werkgever terecht met uw vragen en feedback.

Meer weten?

Het Ambassadeursnetwerk Haaglanden staat klaar om al uw vragen te beant- woorden. Of het nu gaat over het ambassadeurschap, de Banenafspraak, de Participatiewet, de talloze regelingen of subsidies. Stel uw vraag aan Marja Pelzer of aan Rens Vrolijk of lees verder op www. opnaarde100000.nl en www.vno-ncwwest.nl

Coordinatoren Ambassadeursnetwerk

Marja Pelzer

pelzermarja@gmail.com 06 – 10 89 81 71

Rens Vrolijk

revrolijk@gmail.com 06 – 51 58 10 60

Download hier de flyer voor meer informatie

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring