Haags Ondernemersdebat 2022

Geplaatst op:
maart 16, 2022
 | 

Aan het begin van het Haags Ondernemersdebat op 9 maart laten de bijna 200 ondernemers in cultuurcomplex Amare via Mentimeter hun politieke voorkeur zien: meeste stemmen voor de VVD, op de voet gevolgd door D66. Na het debat tussen twaalf lijsttrekkers is hun voorkeur verschoven naar D66  en Groep de Mos. Onder leiding van oud-wethouder Henk Kool en radiopresentator Nicolette Krul passeren zes ondernemersstellingen de revue. 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14-16 maart organiseren VNO-NCW regio Den Haag, MKB Den Haag, Koninklijke Horeca afdeling Den Haag, Stichting Binnenstad, Directieoverleg Podiumkunsten en Haagse Museo en Social Club Den Haag het Haags Ondernemersdebat. Hun woordvoerders introduceren de ondernemersstellingen waarover de lijsttrekkers van de VVD, D66, PvdA, CDA, Groen Links, Groep de Mos/Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, Denk, ChristenUnie/SGP, de Haagse Stadspartij, SP en PPV in afwisselende samenstelling van vier politieke partijen in discussie gaan. Maar niet nadat aan de ondernemers in de zaal – via de rode (tegen) en de groene (voor) stemkaart – is gevraagd of zij het met de stelling eens zijn.

Stelling 1
John Kroes, voorzitter stichting Binnenstad Den Haag
“De bezuinigingen van 5 miljoen op economie, waarvan 2 miljoen op marketing, moeten worden teruggedraaid.”

Stemming zaal: overgrote meerderheid van groene stemkaarten opgestoken.

Een rode draad in debat tussen lijsttrekkers
De binnenstad is door corona op achterstand geraakt. De gemeente moet mkb’ers faciliteren toeristen aan te trekken.

Stelling 2
Bart de Bart, voorzitter Social Club Den Haag
“De gemeente moet meer aanbesteden aan sociale ondernemingen.”

Stemming zaal: overwegend groene stemkaarten.

Een rode draad in debat tussen lijsttrekkers
Het gaat niet uitsluitend om sociale ondernemingen. De gemeente moet lokaal aanbesteden, want elke euro leidt tot een viervoudige investering in de stad. ‘Laat het Amsterdamse schoonmaakbedrijf niet meer op de Haagse markt komen.’

Stelling 3
Anil Soekhoe, vice-voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Haag
“Er moet door de nieuwe gemeenteraad een flinke stap extra worden gezet om beperkingen op te heffen voor horecaondernemers, zodat ze zich kunnen herstellen na de pandemie.”

Stemming zaal: groen.

Een rode draad in debat tussen lijsttrekkers

De gemeente, met name de wethouder Economische Zaken, moet proactief in gesprek met ondernemers gaan over terrasruimte, vergunningverlening en openingstijden en ze ook wijzen op subsidieregelingen en andere ondersteuning voor mkb’ers.

Stelling 4
Pieter Scholten, voorzitter MKB Den Haag
“Wonen verdringt werken.”

Stemming zaal: fifty-fifty groen-rood.

Een rode draad in debat tussen lijsttrekkers
Door woningbouw worden mkb-bedrijven uit de stad gedrukt. Er ontbreekt een goed plan waarin ook de ruimte voor bedrijven is ingetekend. ‘In Laakhaven worden bedrijven gesloopt ten behoeve van de woningbouw, dit kan echt niet!’ Bierbrouwer Kompaan op de Binckhorst moet door de woningbouw aan andere milieueisen voldoen. De vraag is of het bedrijf de hiervoor benodigde investeringen kan doen. Een alternatieve locatie is er niet. Bedenk ook dat stadsbewoners willen werken op scooterafstand.

Stelling 5
Jan Zoet, directeur Amare
“Breng de investering in cultuur terug naar het niveau van 2010, zodat het in potentie enorme culturele en creatieve kapitaal van de stad weer ten volle kan worden benut.”

Stemming in zaal: velen steken geen kaart op.

Een rode draad in debat tussen lijsttrekkers:
Cultuur is een belangrijk onderdeel van  een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De vraag is hoeveel geld extra de gemeente hiervoor kan vrijmaken gezien het begrotingstekort, coronaherstel en klimaatvraagstuk en (energie)armoede.

Stelling 6
Corina Holla, voorzitter VNO-NCW Den Haag
“Bereikbaarheid, ook met de auto, is van essentieel belang voor een goed vestigingsklimaat in Den Haag.”

Stemming in de zaal: sporadisch een rode kaart.

Een rode draad in debat tussen lijsttrekkers
Zolang er geen alternatieven zijn, moet je de auto faciliteren. Richard de Mos suggereert: ‘Laten we starten met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, zoals ook in de stad Rotterdam. Misschien is later gratis openbaar vervoer voor iedereen mogelijk.’ Tegenwerpingen: wie gaat dat betalen (1 á 2 miljard per jaar) en hoe krijgen we de capaciteit van het openbaar vervoer omhoog.  

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring