Gemeente helpt Haags MKB opnieuw met zakendoen in Duitsland

Na het succesvolle pilotproject in 2018, biedt de gemeente Den Haag ook dit jaar een intensief begeleidingstraject voor mkb’ers die hun afzetmarkt willen uitbreiden naar Duitsland. Er zijn slechts tien plekken beschikbaar voor dit traject. Inschrijven kan tot 15 maart 2019 via de website www.denhaag.nl/internationaalondernemen

Wat houdt het begeleidingstraject in?
De begeleiding van de deelnemende bedrijven vindt plaats in samenwerking met de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in Den Haag. Deze organisatie beschikt over de kennis en experts om bedrijven te helpen zaken te doen in Duitsland. Het begeleidingstraject is maatwerk. Iedere deelnemer werkt met een exportdeskundige van de DNHK een individuele Duitslandstrategie uit. Zo is er een marktscan en wordt bekeken of het product en communicatiemiddelen aangepast moeten worden aan de Duitse markt. Na het bepalen van mogelijke Duitse afnemers, distributiepartners en/of handelsvertegenwoordigers van een product(en) of dienst(en) wordt bepaald hoe deze partijen het best benaderd kunnen worden. Naast de persoonlijke begeleiding, krijgen de deelnemers trainingen over, omgangsvormen, cultuur en leren zij de Duitse taal. Ook ondernemingsrecht, arbeidsrecht en fiscale onderdelen bij het zaken doen in en met de Bondsrepubliek komen aan bod. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een gratis lidmaatschap bij de DNHK aangeboden. Dit betekent 1 jaar lang toegang tot een groot Duits-Nederlandse netwerk (1.500 leden) en interessante netwerkevenementen in Nederland en Duitsland.

 Kosten
Deelname aan het begeleidingstraject is gratis. Kosten voor vrijwillige programmaonderdelen, zoals een beursbezoek en promotie-, reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Voorwaarden deelname
Deelname aan het traject kost 2 tot 3 dagdelen per maand (een eventueel beursbezoek aan Duitsland valt buiten deze dagdelen). Deelnemers zijn verplicht aanwezig te zijn bij de gezamenlijke onderdelen van het begeleidingstraject of zich laten vertegenwoordigen. Daarnaast zijn deelnemers bereid ervaringen te delen door het geven van interviews of korte presentaties om andere Haagse bedrijven te inspireren.

Aanmelden
Elke Haagse MKB’er kan zich aanmelden tot en met vrijdag 15 maart 2019. Het inschrijfformulier staat op www.denhaag.nl/internationaalondernemen

Selectie deelnemers
Een selectiecommissie beoordeelt de inschrijvingen. Er wordt onder andere gekeken naar:

  • algehele indruk van de bedrijfsactiviteit
  • motivatie van de ondernemer
  • haalbaarheid en potentie op de Duitse markt
  • aansluiting van de ambitie ondernemer op het begeleidingstraject
  • actuele bedrijfsindicatoren
  • mogelijkheid tot opschalen van het product of te verlenen dienst(en)

Bekendmaking deelnemers
Uiterlijk 21 maart 2019 krijgen bedrijven bericht of ze geselecteerd zijn voor deelname aan het programma. Daarna volgen de selectiegesprekken op 25 en 26 maart 2019. Het begeleidingstraject start in april 2019.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marijn Leijten, International Trade Officer Economische zaken van de gemeente, e-mailadres marijn.leijten@denhaag.nl Ook kunt u contact opnemen met Elisa Gentzsch, exportadviseur bij DNHK, e-mailadres e.gentzsch@dnhk.org

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring