Gastvrij Overijssel: ‘bloeiende sector stimuleert bezoek, verblijf en banen’

Geplaatst op:
april 5, 2016
 | 

Donderdag 31 maart 2016 nam gedeputeerde Eddy van Hijum van de Provincie Overijssel het Programma Vrijetijdseconomie 2016-2020 in ontvangst. Het programma is opgezet door Gastvrij Overijssel, een netwerkorganisatie van diverse Eddy van Hijum ontvangt programma GO van Martin Maassenpartners, die actief zijn in of voor de Overijsselse vrijetijdssector. Het breed gedragen programma moet in de periode 2016 tot en met 2019 onder meer leiden tot een toename in bestedingen en vergroting van de werkgelegenheid.

Achtergrond en aanleiding
In Overijssel hebben brancheorganisaties, overheden, natuur- en marketingorganisaties, onderwijs en onderzoekinstellingen elkaar gevonden op het gemeenschappelijke thema van de bloeiende vrijetijdseconomie: “De ondernemers in de vrijetijdssector staan voorop en worden door de partners van Gastvrij Overijssel ondersteund op het gebied van innovatie, kennisdeling, productontwikkeling en marketing. Dat leidde in februari 2015 al tot een gezamenlijk Manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0”, aldus Martin Maassen, regiomanager RECRON én voorzitter Gastvrij Overijssel. “De samenwerking tussen de verschillende partijen heeft nu, als concretisering van het Manifest, geleid tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma. Opdat het de Overijsselse vrijetijdssector de komende jaren nog beter zal gaan en daarmee een forse bijdrage blijft leveren aan de werkgelegenheid in Overijssel.”

Ambitie
Het programma heeft concrete ambities: 1.500 extra banen, €75 miljoen extra bestedingen, 11% marktaandeel binnenlandse overnachtingen en een toename van 15% als het gaat om buitenlandse bezoekers. Het meerjarenprogramma kent een omvang van in totaal € 40 miljoen. Voor de financiering van deze projecten wordt een beroep gedaan op ondernemers, (nieuwe) netwerkpartners en overheden (Europa, Rijk, Provincie en gemeenten). Ondernemers, gemeenten en overige financiers dragen elk €10 miljoen bij. Van de Provincie wordt eveneens € 10 miljoen gevraagd.

Initiatief samenleving
Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Ik vind het fantastisch dat de vrijetijdseconomie zich op deze manier heeft verenigd. Ondernemers, onderwijs en overheden zetten gezamenlijk de schouders onder de ontwikkeling van nieuwe producten, marketing en kennis. Daardoor komen er meer bezoekers naar onze mooie provincie, die langer verblijven en meer besteden. Daarmee draagt het uitvoeringsprogramma van Gastvrij Overijssel bij aan de versterking van de regionale economie en de werkgelegenheid. Het initiatief van de toeristische sector sluit goed aan op ons economische beleid en speelt uitstekend in op de wens als overheid te participeren in initiatieven uit de samenleving. Wij spannen ons daarom maximaal in om de gevraagde bijdrage te leveren.”

Kansen voor de vrijetijdseconomie
Gastvrij Overijssel ziet voor de lokale en Nederlandse markt kansrijke en innovatieve crossover kansen (PMPC’s) met: Natuur, Cultuur, Sport, Agro & Food, Zorg en Creatieve Industrie (‘gamification’).

De ontwikkeling van de internationale markt staat centraal in de samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Gezamenlijk worden 3 ‘metrolijnen’ ontwikkeld om de inkomende internationale gast óók Overijssel te laten beleven. Het gaat daarbij om de ‘Hanze’, het ‘Water’ en een ‘Greenline – Castles and countryhomes’. De marketing van de vijf toeristische A-merken (Salland, Vechtdal, Twente, IJsseldelta en WaterReijk) en de Hanzesteden wordt op deze strategie afgestemd.

Samenwerking in de kennisdriehoek met Onderwijs (vertegenwoordigd door Hospitality Business School van Saxion en Windesheim), KennispuntOost en Beleidsinformatie van Provincie Overijssel moet leiden tot betere en beter toegankelijke informatie over consumentenvoorkeuren voor ondernemers, efficiënte monitoring van ontwikkelingen en de versterking van het algemeen kennisfundament onder de sector.

Samenwerking
De integrale aanpak van Gastvrij Overijssel is landelijk uniek: RECRON, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), HISWA, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland – Midden, ANWB, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, Hospitality Business School van Saxion en MarketingOost (namens alle Overijsselse toeristische regio’s) hebben de handen ineen geslagen en zich gecommitteerd aan dit ambitieuze programma.

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring