Coronacrisis | Update MKB Den Haag 22 mei

Geplaatst op:
mei 22, 2020
 | 

Wekelijkse update van MKB Den Haag voor ondernemers over de coronacrisis, informatie- en contactpunten in Den Haag, updates van de uitvoering van landelijke en lokale maatregelen en ondernemende initiatieven in onze regio.

Update landelijke ontwikkelingen

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt een aantal nieuwe maatregelen. De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket woensdag aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna één op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen. Check hier het overzicht van ‘Noodpakket 2.0’.

Wij houden u – ook via sociale media – op de hoogte van belangrijke aanvullingen of wijzigingen in de regelingen.

Wij wijzen u nogmaals op het overzicht van alle regelingen en de nieuwe informatiebronnen. U vindt deze via www.mkb.nl/corona en het Coronaloket. Heeft u vragen over de uitbreiding van de regelingen neemt u dan gerust contact met ons op via onze programmamanager Farshad Khan; info@mkbdenhaag.nl.

Ondernemers gezocht voor het MKB Ondernemerspanel
Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland is het MKB Ondernemerspanel opgericht. Het MKB Ondernemerspanel is in het leven geroepen voor ondernemers die hun stem willen laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en andere actuele ondernemersthema’s. Via een korte enquête (3 min) meldt u zich aan voor dit panel. Zodra een relevant vraagstuk zich voordoet, wordt contact met u opgenomen over dit specifieke thema. Meldt u zich hier aan voor het MKB Ondernemerspanel.

Update lokale maatregelen en initiatieven

Blog wethouder Saskia Bruines aan ondernemers
Op 20 mei jl. richtte wethouder Saskia Bruines zich rechtstreeks tot ondernemers in Den Haag om via een blog helder te maken op welke wijze de gemeente Den Haag omgaat met de versoepelingsmaatregelen om de Haagse economie weer mogelijkheden te bieden en de stad te verlevendigen. Lees de blog aan ondernemers hier.

Heropening horeca per 1 juni en uitbreiding terrassen
Dinsdag 19 mei heeft het College besloten om Haagse horecaondernemers de mogelijkheid te geven om terrassen tijdelijk met maximaal 25% uit te breiden. Bekijk het besluit op denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder RIS-nummer 305282(externe link). Daarnaast heeft de Rijksoverheid op dinsdag 19 mei ook bekend gemaakt dat de horeca op 1 juni om 12.00 uur zijn deuren weer onder bepaalde voorwaarden mag openen voor gasten. Via deze link vindt u allepraktische informatie over de uitbreiding en opening van terrassen in Den Haag.

Enquête coronaproblematiek Taskforce coronaproblematiek
Welke impact heeft het coronavirus op uw onderneming? Welke maatregelen heeft u genomen? Hoe staat uw onderneming er nu voor? En over 2 weken? Op initiatief van de Taskforce coronaproblematiek zet de gemeente Den Haag de komende tijd regelmatig een enquête uit. Wij vinden het belangrijk om goed inzicht te hebben in de impact van de coronacrisis op uw onderneming. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten.

Den Haag heeft vrijwel direct na het ontstaan van de coronacrisis de Taskforce Coronaproblematiek in het leven geroepen. De taskforce komt wekelijks digitaal samen en bestaat uit vertegenwoordigers van VNO NCW West, MKB Den Haag, Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, Economic Board The Hague, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag, en Gemeente Den Haag. De taskforce stelt problemen van ondernemers door de coronacrisis aan de kaak en zoekt naar mogelijke manieren om ondernemers te ondersteunen.

Hulp aan Haags MKB: Boosten online zichtbaarheid
Veel MKB-ers worden momenteel economisch hard getroffen. Daarom is sociale onderneming The Young Digitals met het initiatief gekomen om ondernemers te helpen met het online bereiken van nieuwe klanten. Juist hier liggen nu de kansen! Dit aanbod is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Den Haag, die een flink deel van de rekening betaalt.

Tijdelijk aanbod! The Young Digitals gaan voor Haagse ondernemers aan de slag met aansprekende teksten, mooie beelden en slimme social media communicatie. Ook ontvangen ondernemers praktische instructievideo’s om zelf hun online marketing succesvol vorm te geven. Tal van ondernemers hebben al gebruik gemaakt van dit aanbod. Meer weten of direct aanmelden? Kijk hiervoor dit mooie aanbod.

Wij wensen u wederom sterkte en succes voor de komende week. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u hierbij hulp nodig heeft!

Met een hartelijke groet,

Bestuur MKB Den Haag

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring