Coronacrisis | Update MKB Den Haag 13 mei

Geplaatst op:
mei 13, 2020
 | 

Wekelijkse update van MKB Den Haag voor ondernemers over de coronacrisis, informatie- en contactpunten in Den Haag, updates van de uitvoering van landelijke en lokale maatregelen en ondernemende initiatieven in onze regio.

Update landelijke ontwikkelingen

Aankondiging aanpassingen NOW
Minister Koolmees maakte afgelopen week bekend wederom een aantal aanpassingen in de regelingen, waaronder in de NOW, door te willen voeren. De boete als correctie op de NOW bij bedrijfseconomisch ontslag gaat mogelijk verdwijnen en er zijn onder meer aanpassingen voorgesteld in de voorwaarden voor winstuitkeringen en dividend. Deze aanpassingen moeten nog worden goedgekeurd.

Aanpassingen TOGS
MKB-Nederland wil dat de huidige TOGS-regeling verder wordt uitgebreid, omdat er nog altijd sectoren ten onrechte buiten de boot vallen. Dat schrijft voorzitter Jacco Vonhof in een brief aan de Tweede Kamer. Ook pleit hij voor een regeling in het tweede noodpakket die nauwer aansluit op het werkelijke omzetverlies en de doorlopende vaste lasten voor ondernemers.

Wij houden u – ook via sociale media – op de hoogte van belangrijke aanvullingen of wijzigingen in de regelingen.

Inspiraties voor openen en de 1,5 metereconomie
De verwachting is dat de 1,5 metersamenleving langere tijd aanhoudt. Ook als het kabinet de coronamaatregelen verder versoepelt. Premier Mark Rutte heeft brancheorganisaties al eerder opgeroepen om met voorstellen te komen voor invulling van de 1,5 metereconomie. Zij werken hiervoor de plannen uit en bieden ondersteuning aan hun leden bij het voorbereiden van het heropenen. Een overzicht van de protocollen per branche vindt u in dit handige artikel.

Coaching voor ondernemers
Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro. Meer informatie vindt u hier.

Wij wijzen u nogmaals op het overzicht van alle regelingen en de nieuwe informatiebronnen. U vindt deze via www.mkb.nl/corona en het Coronaloket. Heeft u vragen over de uitbreiding van de regelingen neemt u dan gerust contact met ons op via onze programmamanager Farshad Khan; info@mkbdenhaag.nl.

Update lokale maatregelen en initiatieven

Brief aan kabinet namens de G4
Samen met collega wethouders economie van de G4 gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag) heeft wethouder Saskia Bruines namens de gemeente Den Haag deze week een brief gestuurd naar het kabinet. In deze brief vragen de gemeenten gezamenlijk aandacht voor een aantal zaken in de crisisaanpak. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het bieden van perspectief. U kunt deze brief hier lezen.

Ondertussen blijft de gemeente met u, ons en collega-ondernemersorganisaties in gesprek over oplossingen voor het herstel en stimulering van de economie.

Nieuwsbrief Gemeente Den Haag
De Gemeente Den Haag deelt alle informatie over regelingen, economische impulsen, initiatieven en de status van regelingen nu ook via een nieuwsbrief. Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze updates.
 
Mobiliteit in de 1,5 metersamenleving
De nieuwe werkelijkheid de komende periode is de anderhalvemetersamenleving. Hoe richt u in zo’n samenleving uw mobiliteit in? Wat mag u wel en niet verwachten van uw medewerkers? Welke invloed heeft dit op de aanwezigheid van uw medewerkers en bezoekers, de parkeerdruk en uw mobiliteitsbeleid?

Daarover organiseert Bereikbaar Haaglanden in samenwerking met de Verkeersonderneming in Rotterdam op vrijdag 15 mei aanstaande om 12:00 uur een webinar. Bij het webinar aanwezig is Christel Mourik, directeur OV bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zij gaat nader in op de stand van zaken van het OV. Daarnaast krijgt u een sneak preview van de resultaten van het door De Verkeersonderneming gehouden onderzoek over het OV, delen we mobiliteitstips en discussiëren we met werkgevers en overheden aan de hand van stellingen hoe iedereen omgaat met mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving.  Meld u hier aan.

Corona-initiatieven door impact ondernemers
Er zijn vele mooie initiatieven door en voor ondernemers. We hebben er al een aantal met u gedeeld de afgelopen werken. Onze partner Impact City heeft een lijst samengesteld met initiatieven en updates van impact ondernemers in de regio Den Haag. Dank Impact City!

Wij wensen u wederom sterkte en succes voor de komende week. Het vraagt een lange adem en ondernemersgeest om met de huidige omstandigheden, ook voor de langere termijn, om te gaan. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u hierbij hulp nodig heeft!

Met een hartelijke groet,

Bestuur MKB Den Haag

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring