Convenant tussen gemeente Den Haag, het Haagse Fondsen Overleg en MKB Den Haag

Geplaatst op:
juni 8, 2016
 | 

De gemeente Den Haag, de in Den Haag gevestigde en/of investerende charitatieve vermogensfondsen en het Haagse MKB willen meer samenwerken. Dit komt tot uiting in een convenant welke op 26 april door de partijen is ondertekent.

Door middel van dit convenant spreken de convenantpartners uit meer gebruik te willen maken van elkaars netwerken, kennis en kunde. Daarnaast willen ze wensen, beleid en investeringen beter op elkaar afstemmen, knelpunten actief aanpakken en de samenwerking stimuleren tussen overheid, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Dit alles om  efficiënter, duurzamer en effectiever samen te werken ten goede van de Haagse samenleving.

In eerste instantie wordt er samengewerkt op de volgende onderwerpen: Aanpak (Jeugdwerkloosheid), Duurzaamheid, Talentontwikkeling in de kunstensector, Wijkaanpak, Zorg voor zwakkeren in de samenleving, Projecten in het kader van E-Health. Er vindt elk kwartaal een overleg plaats en waar relevant kunnen de inhoudelijke thema’s worden aangepast en aangevuld, zodat het overleg aansluit op de spelende vragen in de Haagse samenleving.

Tijdens de ondertekening hebben de wethouder Financiën; Tom de Bruijn, de voorzitter van de HAFO S.A. (Sanne) ten Bokkel Huinink en de voorzitter van MKB Den Haag; Kim Schofaerts kort het belang van dit convenant toegelicht alvorens gezamenlijk te proosten op de structurele samenwerking.

Convenant

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring